Strona Startowa

karetki.jpg

    

  Nadrzędnym celem Szpitala w Mrągowie  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości, tj. wszechstronnych dostępnych i bezpiecznych, na poziomie odpowiadającym najnowszym osiągnięciom wiedzy medycznej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania - w zakresie leczenia, diagnostyki, ambulatoryjnej rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz ratownictwa medycznego na jak najwyższym poziomie jakości oraz ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszych Pacjentów oraz do realizacji celów jakimi są :

 

 • zdrowie, bezpieczeństwo i dobro wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala
 • zapobieganie zanieczyszczeniom
 • przestrzeganie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, do których spełnienia Szpital się zobowiązał i które dotyczą naszych aspektów środowiskowych
 • ciągłego doskonalenia w zakresie Polityki Jakości

 

Prezes Szpitala w Mrągowie dla zapewnienia powyższych celów przyjmuje zobowiązania do :

 

 • zatrudniania wykwalifikowanego personelu szpitalnego oraz stałego i systematycznego doskonalenia i podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie: opieki medycznej nad pacjentem, bezpieczeństwa i higieny pracy i świadomości ekologicznej na każdym poziomie zarządzania,
 • aktywne włączanie pracowników do pracy przy doskonaleniu Polityki Jakości
 • udzielanie świadczeń diagnostycznych i leczniczych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny a także zapewnienie najlepszych warunków dla wykonywanych usług, czyli doskonalenie obsługi pacjenta,
 • optymalizacja kosztów usługi, czyli leczenie skuteczne i ekonomiczne,
 • monitorowania poziomu zadowolenia pacjenta,
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczenie i przekazywanie do utylizacji lub recyklingu,
 • ograniczenie stosowania, a gdzie można eliminację substancji szkodliwych dla środowiska,
 • optymalizacja zużytych surowców i czynników energetycznych,
 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników i osób przebywających na terenie Szpitala w tym także zmniejszenie ryzyka występowania awarii środowiskowych,
 • zapewnienie zasobów i środków finansowych niezbędnych do realizacji tej polityki,
 • nadzorowanie oraz szkolenie firm i osób wykonujących dla nas lub w naszym imieniu zadania, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko oraz te, które wiążą się z bezpieczeństwem i higienę pracy w zakresie zgodności z naszymi procedurami i wymaganiami zintegrowanego systemu zarządzania.

 
Sprzedaż i Serwis komuteróws YATECH