Strona Startowa

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Wszystkie ogłosz. zamieszczone przez Dariusz Stankiewicz
Opis: Badanie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., którego celem jest sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Szpitala.
Ogłoszenia: Do pobrania
Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.09.2017
Załączniki:
Uzupełnienie do ogłoszenia
Do pobrania


Data modyfikacji: 2017-11-07
Zapytania i wyjaśnienia::
Wynik:: Do pobrania
nopic
Sprzedaż i Serwis komuteróws YATECH