logo1akredyta.jpg


SPK.jpg

CWB.jpg

Aktualności
profi.png 

 
 Kontakt:
 Dyrektor ds. lecznictwa -
  tel. (89) 741 94 15
 Kadry - tel. (89) 741 94 12
 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

infrastruktura.png
ue-efrr-l.png
program_regionalny.png    logo_zporr.png
Strona Startowa
Drukuj Poleć znajomemu

OBOWIĄZKI PACJENTA

 

1.    Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych określonych w Regulaminie organizacyjnym, a w szczególności :

·         stosować się do wskazówek i zaleceń osób wykonujących zawód medyczny zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,

·         nie naruszać procedur ustalonego planu leczenia, jeżeli wyraził na nie zgodę,

·         stosować się do zaleconej diety,

·         odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,,

·         przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,

·         nie zmieniać przydzielonej sali lub łóżka bez zgody lekarza lub pielęgniarki/położnej,

·         przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 i przebywać w oddziale,

·         każdorazowego zgłoszenia pielęgniarce, położnej  zamiaru opuszczenia oddziału na którym pacjent jest leczony,

·         zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa własnego i osób odwiedzających,

·         stosować się do przepisów o bezpieczeństwie,  higienie i zagrożeniu pożarowym,

·         szanować mienie Szpitala, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,

·         przestrzegać zasad higieny osobistej,

·         przestrzegać zakazu samodzielnego obsługiwania aparatów i urządzeń medycznych, w tym  manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i innych

·         przestrzegać zakazów : obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,

·         wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier
o charakterze hazardowym,

·         zabrania się leżenia w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego.

 

2.    Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie osób go odwiedzających.

 

3.    O wypisie pacjenta przed zakończeniem procesu diagnostyczno – terapeutycznego z powodu rażącego naruszenia regulaminu danego oddziału decyduje Prezes na wniosek właściwego Ordynatora.

 

4.    Pacjent ma obowiązek nie wychodzenia poza teren Szpitala.

 

5.    Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, jak również w czasie obchodów lekarskich oraz w czasie trwania ciszy nocnej.

 

6.    Pacjent nie ma prawa zażywać samowolnie leków w czasie pobytu w Szpitalu bez zgody lekarza.

 

7.    Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej
i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.

 

8.    Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

 

9.    Za przedmioty zatrzymane przez pacjenta w sali chorych i zaginione, a także za przedmioty wartościowe pozostawione w magazynie ubrań, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Sprzedaż i Serwis komuteróws YATECH