Poradnie Specjalistyczne

 

Zespół Poradni Specjalistycznych działających w strukturze Szpitala udziela świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z  Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów niezależnie od miejsca zamieszkania.

Informacje dotyczące rejestracji można uzyskać telefonicznie lub osobiście zgodnie z poniższym harmonogramem :

 

Harmonogram pracy Poradni Specjalistycznych


L.p. Nazwa Poradni Telefon Dni i godziny pracy poradni Dni i godziny pracy personelu medycznego

1

 Poradnia
 Urazowo - Ortopedyczna

 Rejestracja
 89 741 94-54

 Poradnia
 89 741 94-28

 poniedziałek
 13.00 – 17.00

 wtorek
  9.00 – 13.00

 środa  
 14.00 – 18.00


  Lek. med. Piotr lwulski

 
  Lek. med. Sławomir Osiński

 

  Lek. med. Rybołowicz Michał

  Pielęgniarki  sprawujące opiekę
 pielęgniarską

 Miklusz Anna
 Kulik Elżbieta


2

 Poradnia
 Chirurgii Ogólnej

 Rejestracja
 89 741 94-54

 Poradnia
 89 741 94-28


 wtorek
 14.00 – 18.00

 środa  
 8.00 – 12.00

 czwartek
 10.00 – 14.00

 piatek
 10.00 - 12.00


 Lek. med. Barbara Sudak-Biały


 Dr n. med. Wojciech Kozłowski


 Dr n. med. Wojciech Kozłowski
 

 Lek. med. Jacek Praszkiewicz

 Pielęgniarki  sprawujące opiekę
 pielęgniarską

 Miklusz Anna
 Kulik Elżbieta
 mgr Halina Choruży


3

 Poradnia
 Ginekologiczno - Położnicza

 Rejestracja
 89 741 94-54

 Poradnia
 89 741 94-28


 poniedziałek
 10.00 – 15.00

 wtorek
 14.00 – 18.00

 środa
 10.00 – 15.00

 


 Lek. med. Robert Simson


 Lek. med.Antoni Sokołowski


 Lek. med. Włodzimierz Rottke

 
 Położna sprawująca opiekę

 Marzenna Płocharska 


4

 Poradnia
 Kardiologiczna

 Rejestracja
 89 741 94-54

 Poradnia
 89 741 94-28

 poniedziałek
 14.00 – 18.00

 wtorek  
 14.00 – 18.00

 czwartek
 10.00 – 14.00


 Lek. med. Blanka Neuman - Mgeładze


 Pielęgniarka  sprawująca opiekę
 pielęgniarską

 Grażyna Klimek


5

 Poradnia
 Diabetologiczna

 Rejestracja
 89 741 94-54

 Poradnia
 89 741 94-28

 poniedziałek
 14.00 – 18.00

 wtorek  
 10.00 – 14.00

 czwartek
 14.00 – 18.00

 Lek. med. Anna Berak - Mosiej


 Pielęgniarka  sprawująca opiekę
 pielęgniarską

  mgr Halina Choruży, specjalistka pielęgniarstwa diabetologicznego