jowisz.jpg

 

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z o.o. zakończył realizację Projektu „Doposażenie Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp .z o.o. w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną w obszarze działania Powiatu Mrągowskiego”.

 W ramach projektu zostały zakupione:

- defibrylatory – 4 szt.,
- zestaw laparoskopowy – 1 kpl,
- zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.,
- aparaty do ogrzewania pacjenta: blok operacyjny – 2 szt., OIOM – 4 szt.,
- stoły operacyjne – 2 szt.,
- aparat do znieczulania – 1 szt.,
- kardiomonitory kompaktowe – 5 szt.,
- kardiomonitory z centralą – 4 szt.,
- aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – 1 szt.,
- łóżka z wagą dla pacjentów OAiIOM z materacami przeciwodleżynowymi – 3 szt.,
- łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi dla oddziałów szpitalnych – 57 szt.,
- łóżka dla pacjentów Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z szafkami przyłóżkowymi – 3 szt.,
- materace przeciwodleżynowe – 14 szt.
- wózki zabiegowe – asystory – 4 szt.,
- respiratory – 2 szt.,
- pompy infuzyjne – 12 szt.,
- myjnie – dezynfektory – 3 szt.,
- wózek reanimacyjny – 1 szt.,
- system monitorowania KTG z telemetrią – 1 zestaw,
- aparat USG dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego – 1 szt.,
- aparat USG z elastografią – 1 szt.,
- łóżka porodowe – 2 szt.,
- CPAP – 1 kpl,
- wyposażenie pracowni endoskopowej, w tym: wideogastroskop – 1 szt., wideokolonoskopy – 2 szt., wózek na sprzęt medyczny – 1 szt., system do archiwizacji danych – 1 szt., wideoprocesor ze źródłem światła –1 szt., monitor medyczny endoskopowy – 1szt., pompa płucząca endoskopowa – 1 szt. i szafa do endoskopów – 1 szt.

Na realizację Projektu Szpital otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, oś priorytetowa IX. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE:
Wartość projektu: 3 255 497,63 zł
Wysokość dofinansowania z UE: 2 471 027,12 zł.

 
Poniżej galeria zdjęć z realizacji Projektu.

 P1010020.jpg P1010011.jpg P1010006.jpg
 P1010043.jpg P1010038.jpg P1010059.jpg
 P1010078.jpg P1010151.jpg P1010068.jpg
 P1010249.jpg P1010227.jpg P1010169.jpg
 P1010079.jpg P1010060.jpg
 P1010101.jpg P1010088.jpg
 P1010123.jpg P1010110.jpg
 P1010170.jpg P1010153.jpg
 P1010238.jpg P1010186.jpg
 P1010243.jpg